Thông báo tuyển dụng tháng 7/2012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC CẦN TUYỂN: CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

1. Cán bộ, nhân viên thị trường (05 người)

* Yêu cầu:

- Trình độ: Tốt nghiệp hệ trung cấp chăn nuôi thú y,  nuôi trồng thủy sản trở lên.

- Tuổi từ 20 đến 35 tuổi, có sức khỏe tốt

- Ưu tiên: Nam giới

*. Địa điểm làm việc:

- Văn phòng Công ty tại Hải Phòng

- VPĐD Thanh Hóa

* Chế độ thu nhập: Từ 8.000.000đ-10.000.000đ/tháng

2. Công nhân lao động phổ thông (20 người)

* Yêu cầu:

- Nam giới

- Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên.

- Tuổi từ 20 đến 35 tuổi, Có sức khỏe tôt.

*. Địa điểm làm việc:

- Văn phòng Công ty tại Hải Phòng

* Chế độ thu nhập: Theo thỏa thuận

Hồ sơ đăng ký gửi về:

            Công ty TNHH Thương mại VIC - Nhà máy TPGSCC Con Heo Vàng Hải Phòng

            Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

            ĐT: 0313.742.976   

            Liên hệ: Mrs. Vân Khánh 0906.159.158, email: vicvankhanh@gmail.com