Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con T4/2011

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm HH lợn con Newpro X2000-R

Địa điểm khảo nghiệm: Hộ chăn nuôi Vũ Văn Lai - Hạnh Phúc - Gia Sơn - Nho Quan - Ninh Bình

Số ĐT: 0943.728.283

Thời gian khảo nghiệm: 19/04/2011 đến ngày 28/04/2011

Phương pháp khảo nghiệm: Khảo nghiệm trình diễn sản phẩm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm:

 

TT

Các chỉ tiêu theo dõi

ĐVT

Kết quả

1

Giống gia súc

 

3/4 máu ngoại

2

Số con

Con

11

3

Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm

Kg

38

4

Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm

Kg

5,5

5

Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm

Kg

8,5

6

Tăng trọng bình quân gram/con/ngày

Gram

333,33

7

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR)

Kg

1,151