Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lợn con T5/2011

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

Địa chỉ khảo nghiệm: Hộ chăn nuôi: Nguyễn Quân Uỷ

Xóm 10 - Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An    ĐT: 01642.922.839

Thời gian khảo nghiệm: 16/05/2011 đến 26/05/2011

Sản phẩm khảo nghiệm: Hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm:

 

TT

Các chỉ tiêu theo dõi

ĐVT

Kết quả

1

Giống gia súc

 

F1 (1/2 máu ngoại)

2

Số con

Con

10

3

Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm

Kg

62,5

4

Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm

Kg

10

5

Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm

Kg

15

6

Tăng trọng bình quân gram/con/ngày

Gram

500

7

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR)

Kg

1,25