Kết quả khảo nghiệm T5/2012

Khảo nghiệm ngũ cốc lên men lỏng bổ sung đậm đặc SH9999H...

- Địa chỉ khảo nghiệm: Hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Tỵ - Xóm 1 - Thanh Hương - Thanh Chương - Nghệ An

- Điện thoại: 0163.911.434

- Thời gian khảo nghiệm: 15/5 đến 25/5/2012

- Phương pháp khảo nghiệm: Ngũ cốc lên men lỏng bổ sung đậm đặc SH9999H

- Kết quả khảo nghiệm:

TT Các chỉ tiêu theo dõi ĐVT Kết quả
1 Giống lợn   F1
2 Số con Con 10
3 Số lượng thức ăn dùng khảo nghiệm Kg 157,5
4 Trọng lượng bình quân bắt đầu khảo nghiệm Kg 20
5 Trọng lượng bình quân kết thúc khảo nghiệm Kg 27,5
6 Tăng trọng bình quân gram/con/ngày Gram 750
7 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR) kg 2,1