Chào mừng quý khách đến với website chính thức của Công ty TNHH Thương mại VIC - Nhà máy thực phẩm gia súc cao cấp CON HEO VÀNG

Thăm dò ý kiến bà con

Bà con đã sử dụng sản phẩm CONHEOVÀNG. Theo bà con sản phẩm nào có chất lượng tốt nhất?

Sản phẩm 151

Sản phẩm 001

Sản phẩm 333

Sản phẩm 9999

Tất cả các sản phẩm đậm đặc.

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm SV7C

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm SV7C: hỗn hợp cho heo từ 45kg - xuất thịt

Kết quả khảo nghiệm tháng 11/2014

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lơn con

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp T9

Khảo nghiệm sản phẩm hỗn hợp heo siêu nạc 15-30kg

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lợn con T10

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con 20 ngày - 25kg

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con tháng 8/2011

Khảo nghiệm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp tháng 8/2011

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm hỗn hợp Star 01

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lợn con T5/2011

Kết quả khảo nghiệm hỗn hợp lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm Star 01 T4/2011

Khảo nghiệm sản phẩm HH Star 01 (heo siêu nạc từ 15-30kg)

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm lợn con T4/2011

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm HH lợn con Newpro X2000-R

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm hỗn hợp T10/2010

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm Star01 - hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15-30kg

 

Liên hệ trực tuyến

Liên kết website

DoanhNghiepHaiPhong.VN

Cổng thông tin về doanh nghiệp Hải Phòng